Spiritisme

Het contact maken met overgegane personen noemt men spiritisme
In het Oude Indië, Tibet, Babylon, Egypte enz bestond het.
De Romeinen en Grieken ( Socrates en Plato) beschreven hun contacten met de geesten.
In de Middeleeuwen werden duizenden heksen vervolgd en gedood omwille van o.m. hun mediumschap.
Emanuel Swedenborg (1688-1772) de bekende Zweedse wetenschapper beschreef in een aantal boeken zijn contacten met de parallelle werelden.
Isaac Newton bestudeerde het spiritisme en een aantal andere (paranormale) verschijnselen.
In de 19e eeuw leefde en werkte de Schot Daniel Dunglas Home (uitspraak ‘Hume’) als zeer gekend en bekwaam medium.
In dezelfde eeuw stichtte de Engelsman William Crookes de Society for Psychical Research, een instituut dat zich bezig hield met het leggen van contacten met en communicatie tussen de parallelle werelden. Een aantal van de toen bekende mediums werkte met hen samen. Deze organisatie gaat heden nog steeds verder met hetzelfde werk.
Er zijn over de hele wereld vele groepen bezig met het contact maken met overgegane personen , dit vaak met mediums. Hun doel is het bestaan van een leven na de dood te bewijzen (wat ze overvloedig doen), de nabestaanden te troosten en te helpen en de kennis van de andere wereld door te geven voor het welzijn van deze zieke wereld.