Mediumschap

In het nieuwe aankomende seizoen beginnen we met een nieuwe jaartraining voor effectief mediumschap. Tijdens de jaartraining komen alle facetten van het mediumschap voldoende aan bod.
Maar ook is het belangrijk iets te weten over het menselijk lichaam en de ziekteleer.
Daar wij in Nederland onze basis hebben ,wil dat ook zeggen dat wij met de Nederlandse wetgeving en regelgeving te maken hebben waar door de ziekenfondsen alternatieve therapievormen worden vergoed.
Daar dat in België niet van toepassing is zullen we dan ook hier veel aandacht aan gaan besteden om eventuele juridische verhalen te voorkomen.
De Training is op een logische en praktische manier opgebouwd en heeft tot doel mensen een goede basis te geven om zelf een praktijk te starten.
Door ons bezig te houden met meditatie ,leren we een aanvoelvermogen te ontwikkelen en krijgen we de mogelijkheid onderscheid te leren maken tussen verschillende bewustzijnsstaten.
Ook gaan we de basis leggen voor een mogelijke doorgroei naar het dieptrance mediumschap.
Wie ooit bij ons de workshops gevolgd heeft weet zeker dat alles doorspekt zal zijn van experimenten.Deze zullen ons stimuleren achter verschillende waarheden te komen,die weer stimulerend werken op de ontwikkeling.
Een ander interessant onderdeel is het werken met rituelen,sjamanisme en occultisme.
Zwart is niet altijd zwart en wit is zeker niet altijd wit !
We leren de verschillen te zien en te ervaren.
Bij deze,een warm welkom voor zij die bereid zijn het spirituele gedachten goed hoog te houden en bereid zijn de toekomst alvorens gelezen te hebben ,de eerste voetstappen te zetten.