Bloemenséance

Wat is een bloemenséance?

In een bloemenséance maak ik contact met het hiernamaals. Via bloemen maak ik contact met jouw gidsen die op dat moment in jouw leven zijn. Dit zijn meestal personen die overleden zijn in je familie. Het kan ook zijn dat gidsen uit vorige levens contact maken.

Zij geven boodschappen door. Dit kan een groet zijn of een advies met betrekking tot een bepaalde situatie of een weergave hoe het met hem / haar gaat op dit moment.

Tevens bestaat de mogelijkheid om een vraag te stellen.

De groep bedraagt maximaal 15 personen.

Individueel opgeven is mogelijk, het is ook mogelijk om je op te geven als groep vrienden, familie, collega's.