Reiki

Reiki is in de eerste plaats een geschenk aan jezelf, de energie stroomt constant door de aura van de ingewijde. Bij de eerste graadsinwijding worden de kanalen geopend en verzegeld. Een inwijding is totaal en onomkeerbaar.
Reiki gaat daar waar zij het hardst nodig is, vult aldaar de tekorten aan levensenergie aan en lost de oorzaak (blokkades) van het tekort op.
Wij beschouwen Reiki als het geboorterecht van elke mens; wij hebben nog steeds de reflex ervan overgehouden: moeders (en vaders) "behandelen" de blauwe plekken en wondjes van hun kinderen door een liefdevol kusje of aanraking. En ook wijzelf grijpen met de hand naar een pijnlijke plaats.
Wanneer men iemand anders een Reiki behandeling wil geven, stemt men zich af op de Reiki energie en BIEDT men Reiki aan. Reiki is een liefdevolle aanraking (handoplegging) en wordt er niet ingeklopt of ingepompt; het is immers de ontvanger die bepaalt hoeveel hij ervan wil.

Wie na deze tekst zin gekregen heeft om een cursus Reiki te komen volgen gelieve contact op te nemen met het centrum.
Bij voldoende interesse organiseren wij Reiki- inwijdingen.