Séance met trans-medium

Een transmedium heeft de mogelijkheid uit zijn of haar lichaam te treden. De ziel of het bewustzijn van een medium verlaat het lichaam.
Het lichaam, op die manier ‘vrij’ gemaakt, wordt dan gebruikt door ‘Hogere Intelligenties’ of ‘Gidsen’

Het lichaam van het medium wordt gebruikt als instrument, als middel tot het doel van de Astrale Wereld of de Kosmos. De Gids maakt gebruik van de stembanden van het instrument om tot deze materiewereld te spreken.

Ook het onderbewustzijn wordt gebruikt om b.v. aardse woordenkeuze te vergemakkelijken. In de niet stoffelijke wereld zijn immers geen woorden zoals wij ze kennen. Zij maken gebruik van telepathie om te communiceren. Je straalt a.h.w. een gedachte uit, je ‘denkt’ het naar de andere toe en het komt aan.

Daar wij mensen van de aarde niet op die manier communiceren, is de tussenschakel medium nodig. De Gids wil een gedacht of visie overbrengen. Hij maakt gebruik van het onderbewustzijn van het medium om het (soms abstracte) gedacht om te zetten in woorden. Om de woorden uit te spreken maakt hij gebruik van de stembanden.

Zintuigen zoals het gehoor worden gebruikt om b.v. een vraag te registreren. De handen worden gebruikt om b.v. foto’s aan te voelen of om positieve energie door te sturen naar de deelnemers.

Je dient er wel rekening mee te houden dat een Gids op andere energievibraties werkt dan wij als mens op de aarde. Hij werkt op de meer subtiele niveaus van bewustzijn. Als je als deelnemer een vraag stelt zal die vraag gehoord worden. De Gids zal echter ook de gedachten opvangen die de woorden vergezellen.

Als mens van de aarde is het niet moeilijk ‘ja’ te zeggen als men ‘neen’ denkt. In het Astrale is dit niet mogelijk, men straalt enkel uit waar men werkelijk voor staat.

Als je op een zitting een vraag stelt en er iets anders bij denkt, bestaat de mogelijkheid dat enkel het gedacht op gevangen wordt en niet de woorden.

Een Gids die via een trancemedium het contact met de aarde aangaat is een ziel die reeds een bepaalde graad van evolutie bereikt heeft. Die evolutie is er meestal gekomen door vele levens op aarde én in het Astrale. (als het om een Astrale Gids gaat.)

Toch betekent dit niet dat de Gids niet meer evolueert. Ook hij leert nog bij door die taak uit te voeren. Hij staat onder toezicht van Hogere Intelligenties, wordt a.h.w. gecontroleerd en bijgestuurd.

De Gids is vrij van materie. Wij als mens zijn gebonden aan tijd en ruimte. Een Gids is dit niet. Een Gids kan zich vrij verplaatsen in ruimte en tijd. Hij heeft een ruim zicht op het verleden. Dit laat hem toe informatie te verkrijgen over b.v. de karmische planning van de ziel. De opdracht die elke ziel zichzelf gaf voor de aanvang van het leven op aarde.

In beperkte mate kan de Gids zich ook verplaatsen in de toekomst. De mens op aarde heeft een vrije wil om beslissingen te nemen.

Van die beslissingen hangt de toekomst af. De toekomst ligt dus niet vast. De Gids kan wel ‘kijken’ wat het resultaat van een bepaalde beslissing zal zijn.

De Gids kan dus helpen, raad geven bij het maken van bepaalde keuzes. Maar zal nooit in één of andere richting sturen. Elke beslissing dient door de mens zelf genomen te worden.

Het is wel zo dat men vanuit het Astrale meestal weet welke beslissing op welk moment zal genomen worden. Daardoor is het mogelijk prognoses te maken naar de toekomst toe. Maar altijd in respect en erkenning van de vrije wil.

Deelnemen aan een séance kan: om raad te ontvangen i.v.m. belangrijke beslissingen omtrent werk, relaties, gezondheid enz…
Door een bepaalde probleemsituatie vanuit het Astrale te laten bekijken krijg je zelf dikwijls een andere visie, die het oplossen vergemakkelijkt.

Wat niet op te lossen is dient soms aanvaard te worden. Ook in dit proces is kennis en raad en goede bondgenoot. Als je weet dat oplossen niet tot de mogelijkheden behoort hoef je ook geen energie te verspillen in die richting.

Deelnemen aan een séance kan dus raad en inzicht brengen op veel verschillende vlakken. Soms is het mogelijk om via de Gids een contact te maken met dierbaren die je voorgegaan zijn.

Men kan nooit iemand’oproepen’. Wel kan de Gids zich (via een foto b.v.) verbinden met de ziel waar je contact mee wil.
Als deze ziel het wil en kan, zal die informatie doorgeven. Als dit niet kan zal de Gids meestal kunnen waarnemen of dit in de toekomst wel kan, of contact op een andere manier tot stand zal komen.
Om deel te nemen dient men enkele voorzorgsmaatregelen te nemen.
Zoals demagnetiseren en de ‘valtest’. Daar gaan we het nu niet over hebben.

Na het demagnetiseren neem je plaats in de zaal. De deelnemers zitten in een cirkel en helpen mee de nodige energie op te bouwen die nodig is om het medium te laten uittreden. Om op energetisch vlak evenwicht te creëren zal men je soms vragen een andere plaats in te nemen.

Als ieder op de juiste plaats zit zal de begeleider het ritueel openen. Er wordt gebruik gemaakt van de elementen aarde, water, lucht en vuur. Dit zijn de elementen die nodig zijn om leven op aarde mogelijk te maken.

Tevens wordt om afscherming tegen negatieve invloeden gevraagd. Het is belangrijk voor stilte en sereniteit te zorgen tijdens dit ritueel.
Probeer zeker niet met anderen te praten of met andere dingen bezig te zijn tijdens dit openingsritueel.

Als de trance toestand bereikt is zal de Gids met ieder afzonderlijk een contact aangaan. Tijdens de sessie kan men de kring niet verlaten. Eten en drinken zijn niet mogelijk tijdens de hele duur van de sessie.
Praten, zelf fluisteren verstoort de zitting en de energievelden. Na de sessie is er voldoende tijd om gedachten uit te wisselen.

Als het jouw beurt is stel je jouw vraag zo concreet mogelijk, probeer ook met je gedachten dezelfde vraag te sturen. Als je na het antwoord een bijkomende vraag hebt kan die meestal gesteld worden. Verschillende korte vragen van verschillende onderwerpen kan je na elkaar stellen.
Als het om een zeer belangrijke vraag gaat waar een lang antwoord op volgt is het best je te beperken tot die ene vraag.

Zodra het medium terug is zal de kring met het zelfde ritueel gesloten worden. De zelfde stilte en sereniteit zijn vereist tijdens het afsluiten.
Daarna kan de kring weer verbroken worden.

Na de séance wordt brood en rode wijn gebruikt om de energie weer in evenwicht te brengen. Ervaringen kunnen dan uitgewisseld worden en antwoorden besproken.
Val echter het medium niet lastig met bijkomende vragen. Deze heeft tijd nodig om zich terug te aarden en in evenwicht te komen na de trancetoestand. Het medium is zich meestal niet bewust van wat er gezegd geweest is en kan je dus toch niet verder helpen. Als je bijkomende vragen of opmerkingen hebt wendt je tot de begeleider.

De data van de sessies vindt je in de agenda. Tijdig vooraf inschrijven is noodzakelijk, het aantal plaatsen is beperkt. Als je ingeschreven bent en je kan om een of andere reden niet aanwezig zijn laat het ons tijdig weten. Uw plaats die vrij komst kan dienen om een ander toe te laten. Zorg dat je minstens 15 minuten voor aanvang aanwezig bent.

Een séance wordt door onze zorgen opgenomen op geluidsband. Het achteraf opnieuw beluisteren maakt dikwijls zaken duidelijk die je eerst niet begreep.