Reïncarnatie

Wij kiezen er zelf voor wanneer we terug keren naar de aarde.
Omdat we “van hier boven” kiezen, kiezen we een lichaam met geestelijke maatstaven, en niet met aardse.
Rijk zijn, invloed hebben, mooi zijn, gezond zijn en succes hebben spelen geen enkele rol bij deze (op geestelijke waarden gebaseerde) keuze.

Onder begeleiding van leden van je zielengroep ga je naar een plaats waar je door lichtwezens geholpen wordt bij het afleggen van je fijn stoffelijke lichamen. Dit is nodig om je huidige karaktertrekken en herinneringen uit je vorig leven “ achter” te laten.
Eigenlijk zakt alle kennis die je dan heb in je onderbewuste ”ziel” en start je met een leeg aarde-bewustzijn.

De meeste mensen denken bij het idee van reïncarnatie (terug keren in de stof) aan een regressie (terug keren in de tijd). Bij de cursus reïncarnatie is het vooral de bedoeling een idee op te doen wat het middels de reïncarnatieleer een lichaam in tijd en ruimte progressief aan te voelen.

Het is mogelijk bewust in de tijd vooruit te reizen, mits men instaat is het idee van tijd en ruimte te bezien als een weergave van een continu moment, en de eigen opvattingen over wat mogelijk is, los te laten.
Een bekende Nederlandse paragnost Joop van Limbeek wist het prachtig weet te geven door een boek geschreven aan de hand van eigen ervaringen de titel mee te geven: Gisteren en morgen is Nu.