Home

Als organisatie willen we, door contact met de Astrale Wereld en de Kosmos

via o.a. trance medium:

Spiritueel gedachten goed en alternatieve geneeswijzen verspreiden zonder dogma, verplichting of enige andere vorm van verlies of verzaking van de eigen persoonlijkheid of menselijke waarde.

Publiek dichter bij media en therapeuten brengen.

Kennis verspreiden d.m.v. lectuur, audio, lezingen en cursussen.

Een ontmoetingsplaats zijn voor mensen, ongeacht hun ras, huidskleur, leeftijd of geloofsovertuiging.

De wereldvrede bevorderen door het vinden van vrede in je zelf.

Bijstand verlenen aan ieder die hulpbehoevend is op emotioneel vlak.